Důležité informace pro cesty do zahraničí sezóna 2018

Aktuality

Důležité informace pro cesty do zahraničí sezóna 2018

15.6.2018

 

Doklady do zahraničí:

Každý cestující musí mít svůj vlastní platný cestovní doklad včetně spolucestujících dětí

Cestovní doklad musí mít dostatečnou platnost

O nový pas nebo občanský průkaz si požádejte včas. Cestovní doklad nelze prodloužit!

Novinkou roku 2018 – možnost požádat o vydání cestovního pasu na území ČR ve zkrácené lhůtě, tj. do 24 hodin, nebo do 5 dní – netýká se žádostí podaných na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

Každou ztrátu či odcizení cestovního dokladu v zahraničí je třeba ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu

Při cestách dětí s osobou, která není zákonným zástupcem, doporučujeme mít s sebou ověřený souhlas rodiče

 

Cestování na Občanský průkaz:

Mimo EU, zemí Evropského hospodářského prostoru (Islandu, Norska, Lichtenštejnska) a Švýcarska lze cestovat na platný občanský průkaz i do následujících zemí:

Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska , Gruzie, Makedonie a Moldavské republiky, a to po zemi i letecky

Do ostatních zemí lze cestovat POUZE s platným cestovním pasem

Podmínky vstupu, zejména platnost cestovního pasu, doporučujeme vždy ověřit u příslušného zastupitelského úřadu daného státu

 

Desatero na cesty (dle Ministerstva zahraničních věcí):

1) Sledujte bezpečnostní situaci!

2) Zkontrolujte si platnost cestovního dokladu!

3) Informujte se o vízové povinnosti ke vstupu do země (včetně všech zemí, přes které projíždíte)!

4) Pojistěte se a zkontrolujte platnost průkazu zdravotního pojištění!

5) Informujte se o vhodném očkování!

6) Registrujte svou cestu v aplikaci DROZD!

7) Informujte se o podmínkách cestování s dětmi!

8) V naléhavých případech kontaktujte český zastupitelský úřad!

9) Dodržujte místní zákony, respektujte místní rozdíly!

10) Sledujte www.mzv.cz, účet MZV na síti Twitter (@mzvcr) a facebookovou stránku MZV!