Marina Portorož

Marina Portorož, Slovinsko, Portorož, 31.8.2018, Bez stravy